Alangkah Lucunya, Organisasi Artis di Indonesia

Artis-artis senior penolak Kongres Parfi Lombok, cikal bakal Parfi 56 yang kini dipimpin Marcella Zalianti ketika ziarah ke makam Suryo Sumanto, Juni 2016. (Foto: HW)
_

Rasanya tidak ada negara lain di dunia selain Indonesia, yang memiliki organisasi artis demikian banyak. Baik artis seni peran maupun kelompok artis (seniman) lainnya.

Banyaknya organisasi artis itu menunjukkan kesadaran kalangan artis yang semakin tinggi untuk berkumpul dan berserikat, sebagai implementasi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Juga terdapat dalam UU Hak Azasi Manusia (HAM) Pasal 24 yang bunyinya hampir sama: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”

Namun di sisi lain, organisasi yang berserakan itu menunjukkan betapa sulitnya mempersatukan manusia, meski dari kelompok atau profesi yang sama. Jadi untuk apa organisasi itu didirikan, bagi orang yang berdiri di luar organisasi itu, malah membingungkan.

Share This: